افتخارات و دستاوردها

1396 : فناور برتر استان لرستان / پارك علم وفناورى
1396 : صنعتگر برتر استان لرستان / سازمان صنعت و معدن و تجارت
1396 : تعاونى برتر استان لرستان / اداره کار تعاون و رفاه اجتماعى
1396 : کارفرماى برتر استان لرستان / سازمان تامین اجتماعى
1396 : برگزیده سازمان غذاودارو / معاونت غذا و دارو
1395 : برگزیده جشنواره ملى شیخ بهایى بخش تداوم کارآفرینى / شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان
1395 : صنعتگر برتر استان لرستان / سازمان صنعت معدن و تجارت
1394 : تجلیل از سه دهه مدیریت جهادى در عرصه تولید و خدمات جهادى حوزه سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتى
1394 : انتخاب به عنوان واحد نمونه تولیدى استان از طرف معاونت غذا و دارو استان لرستان
1390 : کسب عنوان نخست و دریافت تندیس زرین در بخش فن آفرینان رشد یافته جشنواره شیخ بهایى
1390 : کارآفرین برگزیده ملى/ وزارت کار وتعاون و رفاه اجتماعى
1390 : کارآفرین برتر استان/ اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعى
1389 : کارآفرین برتر زاگرس (جشنواره منطق هاى فن آفرینى زاگرس)
1388 : برگزیده کشورى دومین جشنواره نوآورى و شکوفایى/ معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى
1388 : چهره برتر استان در سالگرد پیروزى انقلاب اسلامى
1387 : برگزیده استانى و کشورى جشنواره سیمرغ (جشنواره تحقیقات نوآورى و شکوفایى)
نشستهاى تجارى بین المللى و نمایشگاه ها
نشست تجارى در کشور بلغارستان در معیت هیئت تجارى اعزامى
نشست تجارى با هیئت جمهورى داغستان
نشست هاى تجارى با مسئولان تجارى – اقتصادى اقلیم کردستان و بخش جنوبى عراق
نشست هاى تجارى با بخش تجارى-اقتصادى سفارت افغانستان
حضور در نمایشگاه و هم اندیشى نخبگان و شرکتهاى دانش بنیان کشور
حضور در نمایشگاه توانمندیهاى علمى ایران در گردهمایى ایرانیان مقیم خارج از کشور به دعوت معاونت علمى و راهبردى ریاست جمهورى
1394 : حضور در اجلاس سران کشورهاى اسامى
1394 : حضور در نمایشگاه بین المللى محیط زیست تهران