تحقیق و توسعه

معاونت علمی و فناوری مجتمع دانش بنیان کشت و صنعت خُرّمان به عنوان قلب تپنده شرکت با بکارگیری پرسنل مجرب و دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی، با ارائه فرمولاسیون و متدهای جدید و آنالیزدر راستای اهداف شرکت در جهت نیل به دستیابی محصولات با کیفیت، متنوع و مورد نیاز جامعه و بازار گام برمی دارد.
• ماموریت اصلی معاونت علمی و فناوری
ساماندهی، هدایت و هماهنگی با بخش های علمی، پژوهشی و فناوري کشور به منظور هم افزایی و توسعه فناوري های مورد نیاز شرکت.
ایجاد هایپوتز های مناسب در راستای سیاست های تولیدی شرکت.
انتشار یافته های علمی در دو قالب (پتنسی و مقالات معتبر ISI)
اخذ تاییدیه های علمی در راستای سیاست های شرکت در راستای حضور در فستیوال های معتبر.
مشاركت در پروژه های جدید و ارائه راهكار مناسب.
مشاركت در ساخت و راه اندازی تجهیزات تولیدی و كنترلی .
مشاركت در بررسی بازار و ارائه گزارشات مربوطه .