12
مارس

ضد مسمومیت های غذایی

میکروب ها پس از ورود به سیستم گوارشی تکثیر یافته و عوارضی چون دلپیچه، اسهال و استفراغ و گاهی تب ایجاد می کنند.
اغلب در سفر و اصطلاحا آب به آب شدن و مخصوصا ایام تعطیل و مصرف مواد غذایی آلوده سبب مسمومیت می شود.
مصرف دوتا چهار قطره دنتول بهمراه آب (یک لیوان) عوارض مسمومیت غذایی (دلپیچه، اسهال و استفراغ) را کاملا از بین می برد.