دهانشویه اورتودنتول

فرآورده ای با فرمولاسیون طبیعی و یک نوآوری در بهداشت عمومی دهان است که تقریباً تمام مشکلات عفونی و التهابی دهان و لثه را مرتفع می سازد. این دهانشویه دارای قدرت ضدعفونی کننده بالا است که به واسطه ترکیبات منحصربفرد خود قابلیت بلع دارد (نه تنها بلع آن آسیب رسان نیست بلکه می تواند سبب ضدعفونی حلق شود) و نوشیدن آن بلامانع است. دهانشویه اورتودنتول به واسطه قدرت بالایی که در ضدعفونی محیط دهانی و حلق دارد در پیشگیری از ابتلا به سرماخوردگی و درمان عفونت های ناشی از سرماخوردگی عملکرد مطلوبی را از خود نشان می دهد.

*در یک مطالعه بسیار با اهمیت مقایسه شستشوی زیر لثه ای کلروهگزدین و کارواکرول از بُعد بالینی یا میکروبیولوژیک و ایمنولوژیک در بیماران پریودنتیت پیشرفته توسط دکتر آزاده شهاب جهت دریافت درجه تخصصی پریودنتولوژی در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد و در نهایت ایشان بیان داشت که”پیشنهاد می شود که در بیمارانی که احساس نامطبویی نسبت به شستشوی دهان با کلروهگزین دارند از کارواکرول استفاده شود زیرا علاوه بر کارآمد بودن طعم مطلوب تری دارد و موجب تغییر رنگ دندان ها نمی شود”

*در مطالعه ای که توسط ثقت الاسلامی و همکاران صورت پذیرفت که در مجله (Iranian Endodontic Journal 2009;4(1):1-5) منتشر شد اثرات فعالیت ضد باکتریایی اسانس مرزه خوزستانی بر پاتوژن های دهانی مورد بررسی قرار گرفته شده است و بیان شده اسانس مرزه خوزستانی با غلظت 0.31mg/ml پاتوژنهای دهانی را از بین می برد.

*نسرین صمدی و همکاران در مطالعه ای که در (Dent Res J 2011; 8(1): 28-32) منتشر شد اثرات ضدباکتری هایی ماده موثره اورتودنتول را با محلول های سدیم هیپوکلرایت و کلروهگزدین گلوکونات به عنوان شستشودهنده کانال های دندانی مورد بررسی قرار دادند و اعلام کردند که اسانس این گیاه با غلظت .31mg/ml می تواند در از بین بردن باکتری های کانال های دندان موثر باشند.

*در پایان نامه ای که جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی در دانشگاه قزوین توسط فاروق جهانگیری انجام شد، اثرات ضد میکروبی کارواکرول، هیدرواکسید کلسیم و کلروهگزیدن بر روی انتروکوکوس فیکالیس در کانال ریشه دندان در شرایط آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفت و اثرات ضد باکتریای آن مورد تأیید قرار گرفته است (عملکرد مشترک خمیردهان و دهانشویه).

برخی مطالعات تکمیلی دیگر

* در مطالعه ای دکتر شهرام عظیمی متخصص اندو در ارتباط با سازگاری بافتی اسانس مرزه خوزستانی را با متد MTT-Assay مورد بررسی قرار داد نتایج به دست آمده نشان می دهد در دوره زمانی 24 و 48 ساعت اسانس مرزه خوزستانی با غلظت mg/ml 104/0 سازگاری بافتی بسیار بالاتری را نسبت به کلر هگزیدین نشان می دهد و حتی منجر به تکثیر سلولی نیز می شود.

* مقایسه اثر ضد میکروبی کارواکرول و هیدروکسید کلسیم روی انتروکوکوس فکالیس در عمق های مختلف توبول عاجی در زمان های مختلف، پوریا فلاح عابد، علوم پزشکی قزوین، دانشکده دندانپزشکی و تعیین حداقل غلظت بازدارنده کارواکرول روی سویه های انتروکوکوس فکالیس در محیط آزمایشگاه، مهدی محبی، علوم پزشکی قزوین، دانشکده دندانپزشکی.، دو مورد دیگر از مطالعات صورت گرفته بر روی دهانشویه اورتودنتول است.

* دکتر مرعشیان (1381) در تحقیقی بیان داشت که عصاره 10% کارواکرول به دست آمده از ساتوریا خوزستانیکا در 68% موارد درد دندان را تسکین می دهد ضمن آنکه در 6/16% موارد تأثیر خفیف و در 4/15% بی اثر است. و زمان لازم برای شروع اثر را 5 دقیقه و 5ثانیه اعلام کرد. و تنها عارضه گذارش شده سوزش لثه بود.