تضمین کیفیت

واحد تضمین کیفیت مجتمع دانش بنیان کشت و صنعت خرمان نظارت کلی برکلیه واحدها را در بر می گیرد .
و شرح وظایف آن شامل :
• پیاده سازی شرایط خوب آزمایشگاهی GLP و نظارت و پایش آن
• استقرار سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه مبتنی بر استاندارد -۱۷۰۲۵ ISO
• مراقبت و نگهداري كلي سيستم مديريت كيفيت براساس ISO 9001:2015
• نظارت بر بكارگيري و نگهداري صحيح مستندات
• برنامه ريزي و اجراي مميزي‌هاي داخلي
• هماهنگي در خصوص تهيه ، اصلاح و به روز رسانی روش‌هاي اجرايي و دستورالعمل‌هاي كاري از طريق مشاركت با بخشهاي مرتبط
• پیگيري انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه
• بكارگيري روش اجرايي شكايات مشتريان
• بكارگيري روش اجرايي تامین کنندگان
• هماهنگي جهت اجراي جلسات بازنگري مديريت
• سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزشهای عمومی و تخصصی مرتبط
• نظارت بر کاليبراسيون، نگهداري و کنترل هاي مياني تجهيزات

گواهینامه ها و افتخارات شرکت :
گواهینامه ایزو 9001:2015
گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه (بر اساس استاندارد ایزو 17025 )
پروانه بهره برداری آزمایشگاه مجاز تولیدی (آکرودیته)
گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار استاندارد
گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه محیط زیست

 

 

ثبت سفارش