بیماری‌های زنان

  • رکتول

    شکل دارویی دسته دارویی نام ژنریک نام تجاری پماد هموروئید میرتول 5 درصد رکتول اعجاز طبیعت بر درمان بیماری هموروئید این دارو که بر اساس تحقیقات واحد تحقیق و...

    ادامه مطلب
  • میرتولئــا

    شکل دارویی دسته دارویی نام ژنریک نام تجاری پماد بیماریهای زنان میرتول 5 درصد میرتولئا ضد التهاب، ضد قارچ، ضد تک یاخته و بی حس کننده کاربرد درمانی: درمان...

    ادامه مطلب