رکتول

نام تجاری: رکتول نام ژنریک: میرتول 5 درصد دسته دارویی: بیماری های رکتو واژینال شکل دارویی: پماد ماده موثره: ماده طبیعی اسانس مورت استخراج از گیاه (Myrtus communis) معرفی...

ادامه مطلب