رکتول

شکل دارویی دسته دارویی نام ژنریک نام تجاری پماد هموروئید میرتول 5 درصد رکتول اعجاز طبیعت بر درمان بیماری هموروئید این دارو که بر اساس تحقیقات واحد تحقیق و...

ادامه مطلب