پوست و مو

 • بلفارول

  نام تجاری : بلفارول نام ژنریک: میرتول 3 درصد دسته دارویی: طب سنتی شکل دارویی: لوسیون ماده موثره: ماده طبیعی اسانس مورت  استخراج از گیاه (Myrtus communis) معرفی دارو:...

  ادامه مطلب
 • میرتــول

  نام تجاری: میرتول نام ژنریک: میرتول 5 درصد دسته دارویی: – شکل دارویی: لوسیون ماده موثره: ماده طبیعی اسانس مورت  استخراج از گیاه (Myrtus communis) معرفی دارو: اغلب شامپوهای...

  ادامه مطلب
 • میرتونیک

  نام تجاری : میرتونیک نام ژنریک: میرتول 5 درصد دسته دارویی: – شکل دارویی: کرم ماده موثره: ماده طبیعی اسانس مورت  استخراج از گیاه (Myrtus communis) معرفی دارو: کرم...

  ادامه مطلب