تحقیق و توسعه

 • معاونت علمی و فناوری مجتمع دانش بنیان خرّمان، به عنوان قلب تپنده شرکت، واحدی استراتژیک بوده که با هدف بهبود کیفیت، پایش، تحلیل و بستر سازی فرآیندها و محصولات در زمینه فرمولاسیون داروهای جدید و ارتقا و بهینه سازی محصولات  و خدمات موجود در راستای حفظ ارزش های شرکت گام برمی دارد. این واحد با انجام پژوهش های جامع در جهت حفظ و تکوین دانش فنی و افزایش  بهره وری، با ارائه روش های نوین به خلق راهکارهایی برای بهبود سطح استانداردهای شرکت در خصوص امور جاری می پردازد. فعالیت های این واحد اثربخش  در سه سطح تحقیقات کاربردی، تحقیقات پایه و توسعه به شرح ذیل می باشند:

  • طراحی، استقرار و ترویج تحقیق و توسعه به عنوان یک ارزش در سطح شرکت
  • ایجاد هایپوتزهای بنیادی در راستای سیاست های تولیدی شرکت
  • اخذ تأییدیه های علمی در راستای سیاست های شرکت در فستیوال های معتبر
  • نیاز سنجی و امکان سنجی تولید صنعتی فرآورده ها و راهبردها و نظارت بر ساخت محصولات دارویی و غیر دارویی جدید
  • ایجاد نظام مدیریت دانش در سطح شرکت و ارتقاء روز آمد این نظام هدفمند
  • همکاری با بخش آموزش از طریق بازنگری ادواری دوره های آموزشی و طراحی دوره های آموزشی جدید
  • تلخیص و بهره برداری از منابع علمی جهت بکارگیری آخرین روش های علمی در فرآیند امور و تدوین نقشه راه و تهیه فلوچارت ها
  • تدوین و پیاده سازی برنامه های استراتژیک و عملیاتی
  • تحقیق در خصوص نیاز های صریح و پنهان در انتظارات مشتریان
  • تحقیق و ارائه ی راهکارهای برندسازی، تبلیغات و کسب عناوین، گواهی نامه ها، مجوزهای ضروری شرکت
  • آنالیز دقیق وضعیت محصولات موجود و میزان کارآمدی برنامه های جاری در ساخت محصولات برتر